داده كاوي دادگان پزشكي
امروزه با افزايش بيش از تصور داده هاي پزشكي مواجه هستيم؛ اما داده هاي پزشكي در ابتدا و بدون پردازش قابل استفاده نيستند. از اهداف مهم جمع آوري اين داده ها در علم پزشكي يافتن الگوها و مدل هاي مفيد ميباشد. در واقع داده كاوي ابزار و تكنيكي جهت كشف دانش و روابط از پايگاه داده است، لذا ميتوان از طريق داده كاوي به اين روابط و الگوها رسيد. استفاده از روش هاي داده كاوي در پزشكي كمك بسياري به بيماران كرده است. از جنبه هاي بسيار مهم داده كاوي تشخيص بيماريها مي باشد. در علم پزشكي تشخيص درست بيماري و پيشنهاد يك روش درماني صحيح براي بيماران و پزشكان از اهميت بالايي برخوردار است.
برخي از پروژه هاي انجام شده و در حال انجام در زمينه پردازش داده هاي پزشكي در زير آورده شده است.
 1. پروژه كبد چرب با استفاده از روش هاي داده كاوي
اين پروژه توسط خام منهدس مهديس حجتي، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي، به سرپرستي دكتر منصور ولي در سال 1397 انجام شده است. تعيين كبد چرب در مراحل اوليه كمك فراواني به بيماران جهت بهبود خواهد نمود كه تشخيص قطعي اين بيماري با استفاده از سونوگرافي مي باشد. در اين پروژه محققين سعي كرده اند كه با استفاده از داده كاوي و آناليز داده هاي بدست آمده از آزمايش خون بيماران (78 بيمار) كه داده هاي بسيار كم هزينه تر هستند و نيز مقايسه آن با افراد سالم (56 فرد سالم) به قوانين و روابطي بين پارامترهاي موجود بين دو گروه مورد مطالعه دست يابند.
2. داده كاوي پرونده هاي سلامت الكتروني (EHR)
در طي دهه گذشته اطلاعات بسيار زيادي از بيماران در مراكز درماني در قالب پرونده سلامت الكترونيك (EHR) جمع شده است كه حاوي اطلاعات زيادي مانند اطلاعات دموگرافيك، نتايج آزمايشات، تصويربرداري ها و ساير پروسيجرها و كليه ياداشت هاي كادر درماني مي باشد. آناليز و پردازش اين حجم داده موجود با روش هاي متداول بسيار دشوار و برخي اوقات غير ممكن ممكن مي شود. از اين رو امروزه محققين براي پردازش اين حجم از داده پزشكي كه از آن به كلان داده پزشكي ياد مي شود، از روش هاي جايگزين مانند آناليز كلان داده، يادگيري عميق، و داده كاوي استفاده مي كنند كه نيازمند تحقيق بيشتر مي باشد. در اين پروژه نيز محققين سعي دارند با ارائه و پيشنهاد راهكار عملياتي، روشي را براي پردازش اين قبيل داده ها ارائه دهند و پارامترهاي مختلفي را براي بيماران جديد پيش بيني كنند.
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/08
تعداد بازدید:
852
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.